Zákazové dopravní značky

Svislé zákazové dopravní značky na pozemní komunikace.

  • materiál dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech)
  • standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis) (na přání plech s hliníkovým rámečkem)
  • retroreflexní fólie třídy RA1 (silnice a města), RA2 (silnice první třídy) nebo RA3 (dálnice)
  • dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 30/2001 Sb. pro používání na pozemních komunikacích

 

B1
Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
B2
Zákaz vjezdu všech vozidel
B3a
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku
B3b
Zákaz vjezdu osobních automobilů
B4
Zákaz vjezdu nákladních automobilů
B5
Zákaz vjezdu autobusů
B6
Zákaz vjezdu traktorů
B7
Zákaz vjezdu motocyklů
B8
Zákaz vjezdu jízdních kol
B9
Zákaz vjezdu potahových vozidel
B10
Zákaz vjezdu ručních vozíků
B11
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
B12
Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
B13
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
B14
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
B15
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
B16
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
B17
Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
B18
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad
B19
Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody
B20a
Nejvyšší dovolená rychlost
B20b
Konec nejvyšší dovolené rychlosti
B21a
Zákaz předjíždění
B21b
Konec zákazu předjíždění
B22a
Zákaz předjíždění pro nákladní automobily
B22b
Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily
B23a
Zákaz zvukových výstražných znamení
B23b
Konec zákazu zvukových výstražných znamení
B24a
Zákaz odbočování vpravo
B24b
Zákaz odbočování vlevo
B25
Zákaz otáčení
B26
Konec všech zákazů
B27
Povinnost zastavit vozidlo
B28
Zákaz zastavení
B29
Zákaz stání
B30
Zákaz vstupu chodců
B31
Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
B32
Jiný zákaz
B33
Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem
B34
Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

 

Produkt byl přidán do poptávky.

Přejít k poptávce