Informativní dopravní značky - provozní

Svislé informativní - provozní dopravní značky na pozemní komunikace.

  • materiál dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech)
  • standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis) (na přání plech s hliníkovým rámečkem)
  • retroreflexní fólie třídy RA1 (silnice a města), RA2 (silnice první třídy) nebo RA3 (dálnice)
  • dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 30/2001 Sb. pro používání na pozemních komunikacích

 

IP1a
Okruh
IP1b
Změna směru okruhu
IP2
Zpomalovací práh
IP3
Podchod nebo nadchod
IP4a
Jednosměrný provoz
IP4b
Jednosměrný provoz
IP5
Doporučená rychlost
IP6
Přechod pro chodce
IP7
Přejezd pro cyklisty
IP8a
Tunel
IP8b
Konec tunelu
IP9
Nouzové stání
IP10a
Slepá pozemní komunikace
IP10b
Návěst před slepou pozemní komunikací
IP11a
Parkoviště
IP11b
Parkoviště
IP11c
Parkoviště
IP11d
Parkoviště
IP11e
Parkoviště
IP11f
Parkoviště
IP11g
Parkoviště
IP12
Vyhrazené parkoviště
IP13a
Kryté parkoviště
IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem
IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem
IP13d
Parkoviště P+R
IP13e
Parkoviště K+R
IP14a
Dálnice
IP14b
Konec dálnice
IP15a
Silnice pro motorová vozidla
IP15b
Konec silnice pro motorová vozidla
IP15c
Mýtné
IP15d
Konec mýtného
IP16
Uspořádání jízdních pruhů
IP17
Uspořádání jízdních pruhů
IP18a
Zvýšení počtu jízdních pruhů
IP18b
Snížení počtu jízdních pruhů
IP18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
IP19
Řadicí pruhy
IP20a
Vyhrazený jízdní pruh
IP20b
Konec vyhrazeného jízdního pruhu
IP21
Omezení v jízdním pruhu
IP22
Změna místní úpravy
IP23a
Objíždění tramvaje
IP23b
Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
IP24
Únikový pruh
IP25a
Zóna s dopravním omezením
IP25b
Konec zóny s dopravním omezením
IP26a
Obytná zóna
IP26b
Konec obytné zóny
IP27a
Pěší zóna
IP27b
Konec pěší zóny
IP28
Nejvyšší dovolené rychlosti
IP28a
Zpoplatnění provozu
IP29
Střídavé řazení
IP30
Státní hranice
IP31a
Měření rychlosti
IP31b
Konec měření rychlosti

 

Produkt byl přidán do poptávky.

Přejít k poptávce