Proměnné dopravní značky LED

Proměnné dopravní značky PDZ jsou moderní zařízení pro usměrňování a řízení dopravy na pozemních komunikacích i v tunelech a informování řidičů v reálném čase. Mohou být s jedním nebo více symboly tvořenými ze světelných bodů LED umístěných na kontrastním pozadí. Další použití této technologie je pro "Zařízení pro provozní informace ZPI" zobrazující zprávy pro účastníky provozu. Hlavní výhody jsou jednoduchá a rychlá změna symbolů, značné zvýraznění dopravní značky a nízká spotřeba.

 

Sklopné LED panely

Předzvěstné přívěsy LED

Proměnné dopravní značky PDZ LED

Zobrazovače rychlosti vozidel