Reference

Od roku 1990 dodáváme kvalitní produkty a služby. Naší nejlepší referencí je dlouhá řada spokojených zákazníků, do které patří mnoho významných českých i zahraničních společností. Jejich přízně si velmi vážíme a současně nás zavazuje do budoucna.

Mezi naše zákazníky patří:

  • velká města i malé obce
  • firmy zajišťující údržbu a opravy pozemních komumikací
  • půjčovny dopravních zařízení a svislých dopravních značek
  • firmy provádějící vodorovné dopravní značení
  • společnosti, které staví a opravují dálnice
  • malé i velké firmy, státní i nadnárodní organizace

 

Pražské služby Pražské služby Pražské služby Pražské služby Pražské služby Pražské služby