Světla dle normy ČSN EN 12352

Rozdělení tříd výstražných světel a jejich použití na pozemních komunikacích v ČR dle normy ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla a Technických podmínek TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Typ světla Použití světel Příklady dopravních zařízení
1

EN 12352  L8H

světlo ø180mm
Příčné uzávěry
(na směrovacích deskách, dopravních značkách)
Pojízdné uzavírkové tabule typu I a II
Světelné šipky
Světelné rampy
Světelné panely
Dopravní kužely (předběžné varování)
2

EN 12352  L8M

světlo ø180mm
Podélné uzávěry
(na směrovacích deskách)
3

EN 12352  L6

světlo ø180mm
Podélné uzávěry
(na chodnících a stezkách pro cyklisty)
Uzávěry na chodnících
(na zábranách, plotech, ohradách)
4

EN 12352  L9H

světlo ø300mm
Pojízdné uzavírkové tabule typu I a II
Zařízení předběžné výstrahy
Dopravní značky na dálničních portálech