Informativní dopravní značky - směrové

Svislé informativní - směrové dopravní značky na pozemní komunikace.

  • materiál dopravních značek je standardně ocelový pozinkovaný plech (na přání i hliníkový plech)
  • standardní provedení dopravních značek je plech s dvojitým ohybem (prolis) (na přání plech s hliníkovým rámečkem)
  • retroreflexní fólie třídy RA1 (silnice a města), RA2 (silnice první třídy) nebo RA3 (dálnice)
  • dopravní značky jsou schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 30/2001 Sb. pro používání na pozemních komunikacích

 

IS1a
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS1b
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)
IS1c
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS1d
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)
IS2a
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)
IS2b
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS2c
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)
IS2d
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS3a
Směrová tabule (s jedním cílem)
IS3b
Směrová tabule (s dvěma cíli)
IS3c
Směrová tabule (s jedním cílem)
IS3d
Směrová tabule (s dvěma cíli)
IS4a
Směrová tabule (s jedním místním cílem)
IS4b
Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS4c
Směrová tabule (s jedním místním cílem)
IS4d
Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS5
Směrová tabule k jinému cíli
IS6a
Návěst před křižovatkou
IS6b
Návěst před křižovatkou
IS6c
Návěst před křižovatkou
IS6d
Návěst před křižovatkou
IS6e
Návěst před křižovatkou
IS6f
Návěst před křižovatkou
IS6g
Návěst před křižovatkou
IS7a
Výjezd
IS7b
Výjezd
IS8a
Dálková návěst
IS8b
Dálková návěst
IS9a
Návěst před křižovatkou
IS9b
Návěst před křižovatkou
IS9c
Návěst před křižovatkou
IS9d
Návěst před křižovatkou
IS9e
Návěst před křižovatkou
IS10a
Návěst změny směru jízdy
IS10b
Návěst změny směru jízdy
IS10c
Návěst změny směru jízdy
IS10d
Návěst změny směru jízdy s omezením
IS10e
Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo
IS11a
Návěst před objížďkou
IS11b
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS11c
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS11d
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS12a
Obec
IS12b
Konec obce
IS12c
Obec v jazyce národnostní menšiny
IS12d
Konec obce v jazyce národnostní menšiny
IS13
Blízká návěst
IS14
Hranice územního celku
IS15a
Jiný název
IS15b
Jiný název
IS16a
Dálnice
IS16b
Silnice I. Třídy
IS16c
Silnice I. Třídy
IS16d
Silnice II. Třídy
IS17
Silnice pro mezinárodní provoz
IS18a
Kilometrovník
IS18b
Kilometrovník
IS19a
Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS19b
Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS19c
Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS19d
Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS20
Návěst před křižovatkou pro cyklisty
IS21a
Směrová tabulka pro cyklisty
IS21b
Směrová tabulka pro cyklisty
IS21c
Směrová tabulka pro cyklisty
IS21d
Konec cyklistické trasy
IS22a
Označení názvu ulice
IS22b
Označení názvu ulice
IS22c
Označení názvu ulice
IS22d
Označení názvu ulice
IS22e
Označení názvu ulice
IS22f
Označení názvu ulice
IS23
Kulturní nebo turistický cíl - návěst
IS24a
Kulturní nebo turistický cíl
IS24b
Kulturní nebo turistický cíl
IS24c
Komunální cíl

 

Produkt byl přidán do poptávky.

Přejít k poptávce